Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

20:03
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viagriber griber
20:01
8778 173e 350
Reposted fromrubinek rubinek viaPsaiko Psaiko
19:48
2725 85ad 350
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viagriber griber
19:48
7356 4e67 350
Reposted fromlostinspace lostinspace viagriber griber
19:44
7982 e535 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
19:37
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasupposedtobe supposedtobe
19:26
19:18
19:17
8162 0912 350
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny
18:43
3662 139d 350
Reposted fromhepi hepi viapsychedelix psychedelix
18:42
6162 38b0 350
18:42
8529 e1d4 350
Reposted frompsychedelix psychedelix
18:38
4809 5d35 350

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism viapoprostuyuki poprostuyuki
18:38
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoprostuyuki poprostuyuki
18:38
1888 94b4 350
18:38
4175 d7fc 350
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viapoprostuyuki poprostuyuki
18:38
7971 7708 350
Reposted fromoll oll viapoprostuyuki poprostuyuki
18:36
8742 3aea 350
Reposted frompsychedelix psychedelix
18:35
18:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...