Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

13:32
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr

July 19 2017

22:30
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viasatyra satyra
22:29
Stąpał po ruchomych piaskach
Przegapił swą ostatnią szansę
Ich serca to już inne miasta
Zgubiły dom ich dusze bratnie
Nie zastąpi jej, 
a ona nie zastąpi jego nikim też
Musieli przez to przejść.
A może był im, był pisany sztorm
I wysłucha niebo
Zaniesionej dawno prośby.
— Mrozu
Reposted fromlovvie lovvie viastonerr stonerr

July 18 2017

23:13
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
23:08
9214 b389 350
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasatyra satyra
23:07
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
23:06
0809 39ff 350
A tak wyglądało niebo widziane z góry Żar koło Żywca w 2009. Mojej koleżance tak się ono spodobało, że ustawiła je jako tło na komórce, ja zaś nie miałem się z radości i zdumienia, bo nie wierzyłem że ktoś mógłby spontanicznie zrobić taką rzecz z moim zdjęciem. A w 2013. inna koleżanka spytała mnie czemu zablokowałem galerie na fb, bo lubiła tam przychodzić i patrzeć na moje zdjęcia chmur. Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym... przynajmniej ja tak czułem, że tego potrzebowałem, ciągle skrycie przeglądałem się w innych i szukałem uznania, potwierdzenia że to kim jestem i co robię, jest piękne i dobre.
23:06
6446 0290 350
Reposted frommoai moai viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
23:00
23:00
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
22:59
22:54
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viazabka zabka
22:54
Reposted fromzielono zielono viastonerr stonerr
08:47
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viayouaresonaive youaresonaive
08:46
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viabeinthe beinthe
08:45
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viapinkdress pinkdress
08:44
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viakmj kmj
08:44
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
Reposted frommy-little-world my-little-world viakmj kmj
08:43
9509 9455 350
Reposted fromdrozdzi drozdzi viagriber griber
07:37
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl