Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

22:41
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)
Reposted frommoviequotes moviequotes viayippie yippie
22:41
0593 bf85 350
Reposted fromviolethill violethill viastonerr stonerr
22:41
2383 b3d1 350
Reposted fromfreakish freakish viapoprostuyuki poprostuyuki
22:41

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viawasteland wasteland
22:40
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viawasteland wasteland
22:40
4130 8010 350
Reposted fromohhh ohhh viawasteland wasteland
22:40
1208 e936 350
22:40
Zadzwoń do mnie w środku nocy i powiedz że nie potrafisz beze mnie spać.
— . (via ten-uroczy-widok)
22:39
9579 150b 350

July 02 2017

00:57
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavstane vstane
00:56
5826 769c 350
Reposted fromgracey gracey viavstane vstane
00:05
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayippie yippie
00:05
7147 21ef 350
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viayippie yippie
00:04
4650 f44b 350
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viavstane vstane
00:04
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viavstane vstane
00:02
7105 761a 350
Reposted fromhabae habae viavstane vstane
00:01
- What do you want?
  - You. I want you. May I please have you?
— The Pretty One (2013)
Reposted frommoviequotes moviequotes viayippie yippie

June 30 2017

22:51
1185 42fc 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaswallowbirds swallowbirds
22:50
1410 0ce9 350
Reposted fromdecepcion decepcion viasatyra satyra
22:49
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl