Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

17:59
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacappaque cappaque
17:59
4011 4349 350
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj viacappaque cappaque
17:53
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
17:53
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viastonerr stonerr
17:52
3512 3838 350
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viastonerr stonerr
17:51
9803 041f 350
Reposted fromkarahippie karahippie viawasteland wasteland
17:51
1355 37f5 350
Reposted frommirkkuz mirkkuz viawasteland wasteland
17:43
4410 5a6a 350
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viazabka zabka
17:43
1687 01d7 350
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viastonerr stonerr
17:42
17:42
5081 42b9 350
Reposted fromoll oll viavstane vstane
17:40
wewnątrz każdego starego człowieka tkwi młody człowiek i dziwi się, co się stało.
— Pratchett, Ruchome obrazki
Reposted frommgv4 mgv4 viavstane vstane
17:38
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viavstane vstane
17:36
Reposted fromciarka ciarka viavstane vstane
17:35

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viavstane vstane
17:35
Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno.
— Iwan Turgieniew
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko viavstane vstane
17:35
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk - "Fight Club"
Reposted fromdrusill-a drusill-a viavstane vstane
17:34
nie rzuca się kobiet,
bo płaczą
w rogu wszechświata zwinięte

- H. Poświatowska
Reposted fromproud-for-love proud-for-love viavstane vstane
17:33
4449 ada6 350
Reposted fromundertow undertow viazabka zabka
17:33
4297 e00e 350
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl