Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

22:15
22:15
1253 e410 350
Reposted fromtfu tfu viawasteland wasteland
22:13
1132 8ad6 350
22:13
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoprostuyuki poprostuyuki
22:13
4380 52c7 350
Reposted fromamatore amatore viastonerr stonerr
22:13
4645 cdc8 350
space jam
Reposted fromnazarena nazarena viastonerr stonerr
22:12
7549 8a03 350
always
Reposted fromniee niee viawasteland wasteland
22:12
6930 053f 350
Reposted fromtwice twice viawasteland wasteland
22:12
7311 7825 350
Reposted fromkarahippie karahippie viawasteland wasteland
22:12
1002 fbcf 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawasteland wasteland
22:12
22:11
...jeszcze będziemy
budować drzewom
mauzolea

jeszcze będziemy 
tracić zmysły
na widok
normalnych ludzi...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
22:10
5961 0857 350
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazabka zabka
22:10

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
22:10
1630 a1d0 350
Reposted fromamatore amatore viastonerr stonerr
22:10
9037 6167 350
Reposted fromcarfreitag carfreitag viastonerr stonerr
22:09
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viazabka zabka
22:08
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayippie yippie
22:08
6200 7e98 350
Reposted fromIriss Iriss viayippie yippie
22:08
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viayippie yippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl