Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

08:30
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
08:28
7574 0961 350
Reposted fromrichardth richardth viaTheEvexe TheEvexe
08:28
5529 b2a4 350

a bathroom is actually a bathroom [564x846]

08:26
08:25
08:25
Reposted fromsuperfly superfly viapamparejra pamparejra
08:18
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viarizalacannelle rizalacannelle
08:17
4498 c79f 350

Thank you sleep for being there for me

Reposted frommyry myry viazabka zabka
08:16
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viawasteland wasteland
08:14
08:14
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
08:14
6154 046b 350
Reposted fromipo ipo viawasteland wasteland
08:13
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viazabka zabka
08:13
7588 5476 350
08:12
skutki stresu
Reposted fromikari ikari viastonerr stonerr
08:12
5371 9ee9 350
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viazabka zabka
08:11
6858 afa5 350
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
08:10
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
08:09
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viastonerr stonerr
08:09
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl