Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2017

19:48
7983 8dcc 350
Reposted fromPoranny Poranny viavstane vstane
19:47
4703 5266 350
Reposted fromdeviate deviate viavstane vstane
19:47
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viavstane vstane
19:47
8501 9bc4 350
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viayippie yippie
19:47
19:47
2977 cafc 350
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viayippie yippie
19:47
Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.
Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viayippie yippie
19:47
5821 db21 350
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viayippie yippie
19:47
19:46
"Teraz zrobimy proste ćwiczenie. Najpierw powiedzą państwo, każde po kolei, co jest częścią tej rzeczywistości na zewnątrz, a potem co się dzieje w środku. Na przykład: siedzę w pokoju, za oknem jest ciemno, słychać samochody. Potem co się dzieje w państwa ciele. A potem co państwo czują. (...) Ważne jest to, żeby umieli państwo odróżnić te rzeczy. Żeby umieli państwo odróżnić czynniki zewnętrzne od tego, co się dzieje z państwem w środku. Od teraz muszą się państwo ćwiczyć w postrzeganiu emocji".  To dobra rada dla kogoś, kto udaje że przede wszystkim nic się nie stało.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny
19:45
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viavstane vstane
19:45

zrebloguj ten tekst, jeśli potrzebujesz teraz się do kogoś przytulić

Reposted fromdivi divi viavstane vstane
19:45
Pamiętasz jak w szkole się ze mnie śmiałaś, że mięśnie mnie bolą, bo zanikają? Boli mnie serce. I nie jest śmiesznie. 
— P, a ja przecież już nie mam serca.
Reposted fromkatalama katalama viayippie yippie
19:45
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viaPoranny Poranny
19:45
- Wierzysz w przeznaczenie?
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viayippie yippie
19:45
6133 70ad 350
Reposted fromdailylife dailylife viazabka zabka
19:42
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viastonerr stonerr
19:41
19:41
9413 cf6b 350
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viayippie yippie
19:40
2995 5da7 350
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl