Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

23:08
23:07
2211 b12a 350
Reposted fromrisky risky viastonerr stonerr
23:07
2231 9153 350
Julian Tuwim " Wszystko "
Reposted fromdeviate deviate viastonerr stonerr
13:36
Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viastonerr stonerr
13:36
1186 cb72 350
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
13:33
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viazabka zabka
13:33

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viazabka zabka
13:32
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr

July 19 2017

22:30
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viasatyra satyra
22:29
Stąpał po ruchomych piaskach
Przegapił swą ostatnią szansę
Ich serca to już inne miasta
Zgubiły dom ich dusze bratnie
Nie zastąpi jej, 
a ona nie zastąpi jego nikim też
Musieli przez to przejść.
A może był im, był pisany sztorm
I wysłucha niebo
Zaniesionej dawno prośby.
— Mrozu
Reposted fromlovvie lovvie viastonerr stonerr

July 18 2017

23:13
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
23:08
9214 b389 350
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasatyra satyra
23:07
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
23:06
0809 39ff 350
A tak wyglądało niebo widziane z góry Żar koło Żywca w 2009. Mojej koleżance tak się ono spodobało, że ustawiła je jako tło na komórce, ja zaś nie miałem się z radości i zdumienia, bo nie wierzyłem że ktoś mógłby spontanicznie zrobić taką rzecz z moim zdjęciem. A w 2013. inna koleżanka spytała mnie czemu zablokowałem galerie na fb, bo lubiła tam przychodzić i patrzeć na moje zdjęcia chmur. Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym... przynajmniej ja tak czułem, że tego potrzebowałem, ciągle skrycie przeglądałem się w innych i szukałem uznania, potwierdzenia że to kim jestem i co robię, jest piękne i dobre.
23:06
6446 0290 350
Reposted frommoai moai viaiwannatobelovedbyu iwannatobelovedbyu
23:00
23:00
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubie-lato lubie-lato
22:59
22:54
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viazabka zabka
22:54
Reposted fromzielono zielono viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl