Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

15:31
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
15:30
1739 63c1 350
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
13:12
0949 0761 350
Reposted fromtenyaiida tenyaiida
13:12
Nie wszystkie złamane rzeczy muszą być naprawione. Czasami po prostu potrzebują być kochane.

Not all broken things need to be fixed. Sometimes they just need to be loved.
— Brittainy C. Cherry – The Silent Waters
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
13:03
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
13:03
4798 1866 350
Jarosław Borszewicz
13:00
9497 ee05 350
Reposted frommakswilczur makswilczur viapkz451 pkz451
13:00
2065 4d36 350
Reposted frommakswilczur makswilczur viapkz451 pkz451
13:00
13:00
13:00
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
12:59
12:59
8998 4523 350
Reposted fromczajnikq czajnikq viapkz451 pkz451
12:59
8248 ec34 350
Reposted fromciarka ciarka viapkz451 pkz451
12:56
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viachmielarska chmielarska
12:56
9628 fea9 350
Reposted fromerial erial viamielle mielle
12:56
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamielle mielle
12:56
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viachmielarska chmielarska
12:56
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamielle mielle
12:55

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

Reposted fromMelodyTime MelodyTime viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl