Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

10:30
8299 7687 350
10:28

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakomplikacja komplikacja
10:25
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viakomplikacja komplikacja
10:25
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
10:24
10:23
1300 d051 350
Reposted frombrumous brumous viakomplikacja komplikacja

September 23 2017

20:43
1431 bad6 350
Reposted fromnyaako nyaako viaTheEvexe TheEvexe
20:43
6836 056b 350
Reposted frompauliecho pauliecho viaTheEvexe TheEvexe
20:41
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viasatyra satyra
20:40
4239 47bd 350
20:40
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
20:40
1096 4673 350
20:40
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
20:40
mogłeś zranić mnie trochę mocniej zabrać mi nadzieje, szansę na coś więcej ciągle zbieram siebie z miejsc po Tobie i znów na kawałki rozpadam się..
Reposted fromorchis orchis viasatyra satyra
20:40
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeatherr featherr
20:39
0757 5980 350
Reposted fromSapereAude SapereAude viaTheEvexe TheEvexe
20:38
2465 09a2 350
Reposted fromscorpix scorpix viaveronca veronca
20:36
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
20:35
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
18:44
0884 ae5b 350
Reposted fromspitblaze spitblaze viayippie yippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl