Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

06:53
2247 1f23 350
Reposted fromteijakool teijakool viaPoranny Poranny
06:52

November 07 2018

12:59
0333 46c3 350
Reposted frompsychedelix psychedelix
12:59
0274 4c58 350
Reposted fromsavatage savatage viapsychedelix psychedelix
12:58
0590 30dd 350
12:58
3895 e257 350
Reposted fromparislife parislife viapsychedelix psychedelix
12:57
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix

November 04 2018

07:33
Wszystkie kąty, w których Cię nie było. Wszystkie pory roku, w których Cię nie znałam. Przypominają mi Ciebie.

November 03 2018

20:04
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
20:04
0393 e063 350
Reposted frommalinowaherbata malinowaherbata viagriber griber
20:03
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viagriber griber
20:01
8778 173e 350
Reposted fromrubinek rubinek viaPsaiko Psaiko
19:48
2725 85ad 350
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viagriber griber
19:48
7356 4e67 350
Reposted fromlostinspace lostinspace viagriber griber
19:44
7982 e535 350
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
19:37
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasupposedtobe supposedtobe
19:26
19:18
19:17
8162 0912 350
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny
18:43
3662 139d 350
Reposted fromhepi hepi viapsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl