Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

12:52
8480 fadb 350
odszedł*
12:51
before...
12:51
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viainvisibile invisibile
12:38
1519 c154 350
Reposted frommalinowowa malinowowa viainvisibile invisibile
12:21
7572 12cb 350
Reposted fromtfu tfu viainvisibile invisibile
12:21

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
12:20
5138 876b 350
Reposted fromseaweed seaweed viahash hash
12:19
5642 cea0 350
Reposted fromunr-eal unr-eal viainvisibile invisibile
11:24
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
11:24
11:05
5414 d926 350
Reposted fromimradioactive imradioactive viainvisibile invisibile
11:05
1698 b12b 350
.
Reposted frompiksele piksele vialonelypassenger lonelypassenger
11:05
11:03
4830 f08b 350
Reposted frompampunio pampunio viahash hash
11:02

— Myślałam, że mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, wobec których nie mają innych planów.

Wziął mnie za rękę i dłuższą chwilę przyglądał się mojej dłoni. Zwróciłam uwagę, że jego palce są znacznie dłuższe niż moje, a przy tym smukłe i silne. Nie zdziwiłabym się, gdyby kiedyś mi się przyznał, że grał na pianinie.

— Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.

Uścisnął lekko moją dłoń.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
11:02
6636 5ceb 350
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viairmelin irmelin
11:02
6196 963d 350
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viairmelin irmelin
11:01
2391 6f35 350

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

11:00
I wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia. Dzień. Noc. Czasem będziesz się gubił, co jest dniem, a co nocą. W nocy przychodzą do ciebie czasem rozmaici ludzie. Ale kiedy wyciągniesz do nich rękę, natrafisz na pustkę. Jesteś sam ze swoimi wspomnieniami. Czasem ktoś ci przyśle list, ale ty czytając go, nie uwierzysz, żeby to pisał człowiek. I znów jesteś sam.
— Marek Hłasko "Pętla"
Reposted fromcountingme countingme viayouaresonaive youaresonaive
11:00
Najlepsze co możesz mieć od życia, to kogoś, kto Cię kocha taką jaką jesteś. W dobrym czy złym nastroju, ładną czy brzydką, jaka byś nie była. Z taką osobą warto być.
Reposted fromBrilliant Brilliant viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl