Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

19:15
5009 a566 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viayippie yippie
19:15
3112 5904 350
Reposted fromosaki osaki viayippie yippie
19:15
3848 61f4 350
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viayippie yippie
19:14
Nie wiem, jak inni, ale ja widzę różnicę między "nie chcę, mam dziewczynę" a "nie mogę, mam dziewczynę".
Reposted fromxalchemic xalchemic viayippie yippie
19:14
Mam przeczucie, że tylko Twoja obecność może zamienić moje życie.
Reposted fromhaveadrian haveadrian viayippie yippie
19:14
Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viayippie yippie
19:14
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viayippie yippie
19:14
Istnieją myśli, których kurwa nie zniesiesz.
— ♥Rover
Reposted frommefir mefir viayippie yippie
19:14
8150 f2ca 350
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastonerr stonerr

January 31 2018

18:57
1102 479e 350
Reposted fromkarahippie karahippie viastonerr stonerr

January 27 2018

19:16
Reposted fromsalzprinz salzprinz viastonerr stonerr
19:15

Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.

- Dan Wells

Reposted fromanjove anjove viaPoranny Poranny
19:14
6304 5cf0 350
Reposted fromrichardth richardth viazabka zabka
19:14
2218 40ff 350
Reposted fromochgod ochgod viaPoranny Poranny
18:55
3143 7e93 350
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viazabka zabka

January 21 2018

16:35
Pamiętam jak mieliśmy wspólne plany przez chwile.
— Kartky (via racjonaalizm)
16:31
16:28
16:28
16:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl